Hoe krijg ik een ligplaats bij de watersportvereniging Flacquee?

Aanvragen ligplaats en de verplichtingen die een ligplaatshouder heeft.

De ligplaatsen in de haven van de WV Flacquee zijn alleen bestemd voor de leden van de vereniging.

Een ligplaats wordt toegewezen voor de duur van één jaar. Verlenging moet ieder jaar opnieuw schriftelijk worden aangevraagd. Leden die in het voorgaande jaar een ligplaats hebben gehad en tevens voldoen aan het gestelde, komen als eerste voor toewijzing in aanmerking. 

Een ligplaats wordt toegewezen op de naam van de eigenaar en naam van het schip. Bij verandering van het schip wordt de ligplaats toegewezen mits er een passende box voorhanden is . Doorverhuur door de huurder van de ligplaats is niet toegestaan. Bij afwezigheid kan de havenmeester over de ligplaats beschikken. Afwezigheid moet worden gemeld door middel van de afwezigheidbordjes of bij de havenmeester.

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men zich op te geven voor de wachtlijst. U kan pas lid worden bij toewijzing van een ligplaats. Wachtlijsthouders zijn automatisch gekoppeld aan het donateurschap. Opgave voor de wachtlijst geschiedt door het insturen van het volledig ingevulde aanvraagformulier via deze website.

Toekenning van een ligplaats geschiedt in volgorde van de wachtlijst.  Bij toewijzing van een ligplaats is men naast het reguliere liggeld, lidmaatschap per kalenderjaar en een eenmalige inshrijfgeld als nieuw lid verschuldigd. 

Welke verplichtingen horen bij een ligplaats?

Verplichtingen bij een ligplaats

Ieder lid die een ligplaats toegewezen krijgt heeft (naast het betalen van het liggeld) de plicht om….

Kan ik mijn ligplaats overdragen?

Kan ik mijn ligplaats overdragen?

Met het wat ouder worden komen veel mensen voor de vraag te staan of ze hun boot moeten verkopen of (als die er is) toch maar verkopen of schenken aan een familielid? En als het laatste het geval is kan dat familielid dan mijn huidige ligplaats krijgen? Het verkopen en/of schenken is natuurlijk heel persoonlijk en dat is een beslissing die ieder voor zich moet maken.

Het doorschuiven van de ligplaats aan een familielid is alleen mogelijk indien de huidige boot eigenaar te kennen geeft dat zij/hij zijn/haar ligplaats opgeeft t.b.v. het familielid. Dan kan op het moment dat het betreffende familielid aan de beurt is voor een ligplaats volgens de wachtlijst de ligplaats van de oude eigenaar naadloos overgaan naar de nieuwe eigenaar. Wel is het zaak dit even goed te communiceren met de havencommissaris en dit eventueel op het aanvraagformulier voor een ligplaats aan te geven.

Zonder meer doorschuiven van de ligplaats naar een kind of iemand anders is dus niet mogelijk. Elke nieuwe eigenaar kan alleen een ligplaats krijgen via de wachtlijst.

Waarom moet ik elk jaar opnieuw mijn ligplaats aanvragen?

Ik heb al jaren dezelfde ligplaats in de haven maar toch moet ik elk jaar opnieuw mijn ligplaats aanvragen, waarom?

Door de jaren heen is gebleken dat er toch elk jaar mutaties zijn in de haven: mensen die naar een andere haven gaan, willen verhuizen in onze haven, de boot hebben verkocht, of een grotere boot hebben gekocht.

Vaak werd dit niet doorgegeven waardoor het bestuur vaak voor verrassingen stond. Om dit te voorkomen moet iedereen elk jaar in de herfst opnieuw voor het jaar erop aanvragen, zo blijft iedereen scherp en het bestuur krijgt alle juiste gegevens voor de ligplaats toewijzingen. Ook leden die op de wachtlijst staan moeten elk jaar opnieuw hun ligplaats aanvraag (c.q. hun plaats op de wachtlijst) bevestigen d.m.v. het invullen van de ligplaatsaanvraag.