Aanvragen lidmaatschap

Op dit moment is er een wachtlijst voor een vaste ligplaats. De beschikbaarheid in de toekomst is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare box- en langsteiger maten voor de schepen. Elk jaar zijn er 5 tot 10% van de leden die hun lidmaatschap opzeggen. Aan de hand van de beschikbaar gekomen ligplaatsen hanteren wij eerst de wensen van de huidige leden (verhuizing van ligplaats bijvoorbeeld) om dan vanaf de wachtlijst de beschikbare ligplaatsen op te vullen.

Inschrijving op de wachtlijst is altijd in combinatie met een donateurschap.

U kunt zich inschrijven voor een combinatie met wachtlijst en donateurschap of indien u ons wilt steunen alleen als donateur. Als donateur kunt u deelnemen aan de verenigingsactiviteiten en bent u van harte welkom in ons clubhuis. Voor het donateurschap hanteren wij een minimum donatie vanaf €50, – per jaar. Het donateurschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Wilt u lid of donateur worden van onze vereniging? Stuur dan een e-mail naar: secretaris@wvflacquee.nl. Graag onder vermelding van uw persoonsgegevens en eventueel de gegevens van uw schip (denk aan: Naam boot, merk boot, type boot, lengte, breedte, diepgang, bouwjaar en een recente foto van uw schip).

 

Tarieven

(incl. BTW indien van toepassing)

Contributie per lid per kalenderjaar € 100,00
Donateurs minimumbedrag € 50,00
Eenmalig entree-/inschrijfgeld nieuw lid € 50,00
Eenmalige Borg Electra snoer met meter € 200,00

Ligplaatstarief 2024 is op basis van m2 van de gehele box € 25,00
(LET OP! Dus niet op basis van de afmetingen van uw schip)

Tarieven “Jollenveld”:

Liggeld jollenveld van € 85,-

Borg sleutels v/h hek € 25,-

Voorwaarden

De contributie wordt berekend per geheel kalenderjaar.

In geval van een tussentijds lidmaatschap wordt in overleg de situatie bekeken door het bestuur.

U kunt pas lid worden bij toewijzing van een vaste ligplaats.

Voor aanvang van het lidmaatschap wordt de contributie, borg en entreegeld in rekening gebracht.