Wat zijn BAS berichten:
BAS staat voor “Berichten aan de Scheepvaart” en zijn actuele berichtgevingen voor de scheepvaart, waarin veranderingen van bedieningstijden voor bruggen en sluizen, stremmingen, werkzaamheden aan vaarwegen of wijzigingen aan betonning of reglementen wordt gemeld.

KRAMMERSLUIZENCOMPLEX

Langdurige Jachtensluizen stremming
In verband met de herstelwerkzaamheden aan de remmingwerken Zijpe- en Zoommeerzijde, en
onderhoudswerkzaamheden sluiskolken, zijn de beiden sluiskolken van de Krammer Jachtensluizen te
Bruinisse, als volgt langdurig gestremd:
Zuidkolk: (stremmingsduur 3 maanden)
Van maandag 8 november 2021, vanaf 07:00 uur
t/m
tot maandag 31 januari 2022, 19:00 uur
Noordkolk: (stremmingsduur 4 maanden)
Van maandag 1 november 2021, vanaf 07:00 uur
t/m
tot maandag 28 februari 2022, 19:00 uur
Overige informatie:
Krammersluizen, VHF-kanaal 22, tel. 088 79 74 750
Goes, 30 september 2021
HET DISTRICTSHOOFD ZEE & DELTA NOORD,
de heer ing. R.E. Wiss

GREVELINGENSLUISCOMPLEX
In verband met diverse onderhoudswerkzaamheden wordt bekendgemaakt dat het
Grevelingensluis-complex te Bruinisse voor het scheepvaartverkeer op de volgende data zal
worden gestremd van:
maandag 15 november 2021 t/m vrijdag 19 november 2021 dagelijks van 07:00 tot 17:00 uur

Overige informatie:
Hoofdoperator Grevelingensluis, tel. 088 797 47 90, VHF-kanaal 20

ZEELANDBRUG

Mede namens de Provincie Zeeland wordt bekendgemaakt dat in verband met inspectie van de stalen
platen van de deklaag van het basculedeel van Zeelandbrug, deze wordt gestremd in de periode van:
maandag 8 november t/m donderdag 11 november 2021, dagelijks van 07:30 t/m 17:00 uur.

Het lage scheepvaartverkeer kan wel gebruik maken van het basculegedeelte. De hoogteligging van de onderkant van de vaste overspanningen varieert van NAP + 11,50 m (voornoemde hoogtemaat ligt direct naast de pijlers), tot NAP + 15,10 m (het midden tussen de twee
pijlers van de overspanning). Slotgemiddelde 1991.0 te Stavenisse van het gemiddeld tij: Hw = NAP. +1,58 m. Lw = NAP. -1,39 m.

Overige informatie:
Verkeerspost Wemeldinge, VHF 68, tel. 0113 62 21 1

Met dank aan sluismeester Sylvia Vijfhuizen.