De clubwedstrijden worden gezeild onder het SW handicap systeem.
SW is een eenvoudig handicapsysteem en maakt het voor iedereen mogelijk om mee te doen aan een clubwedstrijd, zonder een officiële meting te hebben.
Op basis van deze handicap factoren kunnen verschillende soorten zeilboten toch met elkaar worden vergeleken in een zeilwedstrijd.

Hoe werkt het

Een SW factor geeft een snelheidsindicatie van een schip ten opzichte van een schip met de factor 100.
De gezeilde tijd van een boot wordt vermenigvuldigd met 100 en gedeeld door de SW factor.
Hieruit ontstaat de gecorrigeerde tijd. Op basis van deze gecorrigeerde tijd worden de uitslagen bepaald.

Een snelle boot heeft een lage SW factor (onder de 100) en een langzamere boot heeft een hoge SW factor (hoger dan 100).
In de gecorrigeerde tijden zal een snel schip hierdoor een langere gecorrigeerde tijd hebben, een langzaam schip zal een kortere gecorrigeerde tijd krijgen t.o.v. de gezeilde tijd.

Hoe wordt de SW factor bepaald

Er is geen formule om een SW factor te bepalen.
Bij een nieuwe boot zal gekeken worden naar de gemeten ORC factoren om die als basis te gebruiken om een SW factor af te leiden. Daarnaast wordt er gekeken naar de gegevens van het schip en wordt er op basis van vergelijkbare schepen een factor bepaald.
De SW factoren worden waar nodig bijgesteld op basis van de feedback die wordt ontvangen van de wedstrijdcomissaris. Het komt dus voor dat cijfers van het ene op het andere jaar iets omhoog of omlaag kunnen worden bijgesteld.

Voorbeeld

Een Dehler 36 met SW factor van 82,5 vaart tegen een Spirit 28 met SW factor van 99,5.
De Dehler zeilt de baan in 1 uur en 10 minuten en de Spirit doet over dezelfde baan 1 uur en 25 minuten.

De berekening gaat als volgt: gecorrigeerde tijd = gezeilde tijd * 100 / SW factor.

Schip SW Factor Gezeilde ijd Formule Gecorrigeerde tijd
Dehler 36 82,5 01:10:00 1:10:00 * 100 / 82,5 01:24:51
Spirit 28 99,5 01:25:00 1:25:00 * 100 / 99,5 01:25:26

Je ziet in dit voorbeeld dat de finishtijd een kwartier uit elkaar ligt, maar dat de gecorrigeerde tijd op basis van de SW factor bijna gelijk is.
De Dehler zeilt dan wel sneller, maar wordt hierop gecorrigeerd zodat de tijden uiteindelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.

Correctiefactoren

Het SW handicap systeem voorziet in een aantal extra correctiefactoren om de SW factoren per schip bij te kunnen stellen. Zeil je met een spinnaker, dan betekend dat een correctie van -2,5 punten. Heb je alleen een fok ten opzichte van een genua 1, dan betekend dat een correctie van +1 punt.

Per schip worden de correctiefactoren vastgesteld door het wedstrijdcommissaris

Vragen?

Heb je vragen over jouw SW factor of de correctiefactoren die voor jou van toepassing zijn? Stuur ons een berichtje, dan zoeken wij het samen uit.