Ben je weg? Bordje op groen!

Beste leden,

Het seizoen is in volle gang, onze haven heeft een ongekend druk Hemelvaartweekend gehad, waarbij de haven letterlijk volgestapeld heeft gelegen. Dat is uiteraard goed voor onze haven en brengt ook de nodige gezelligheid met zich mee, echter onze haven heeft ook zijn beperkingen. Om zoveel mogelijk passanten de gelegenheid te geven te kunnen overnachten, hierbij het verzoek om serieus om te gaan met de beschikbaarheid van de ligplaatsen.

Zoals in het reglement van onze vereniging vermeld staat, is het de bedoeling om je bordje op groen te zetten wanneer je voor 1 of meerdere nachten weg bent. Het bordje op rood laten staan is dus niet toegestaan en gaat in tegen het huishoudelijk reglement.

Waar komt deze regel vandaan? In ons contract met de gemeente staat beschreven dat wij onze plaatsen beschikbaar stellen aan passanten bij afwezigheid. Hier ontvangt WV Flacquee ook een aanzienlijke vergoeding voor, waardoor wij het liggeld weer wat voordeliger kunnen houden.

Onze havenmeester zijn goed bereikbaar, dus een juiste afstemming over vertrek en terugkomst is niet heel ingewikkeld. Daarnaast geldt voor de weekenden altijd nog de meest makkelijke optie en dat is het bordje op geel zetten (vrij tot zondagmiddag).

Het bestuur heeft nu het volgende afgesproken met de havenmeesters:

  • Wanneer er geconstateerd wordt dat een lid 1 of meerdere nachten afwezig is en het bordje staat op rood, dan zijn de havenmeesters bevoegd dit bordje op groen te zetten. Kom je als lid terug en je hebt dit niet aangegeven bij de havenmeester en je ligplaats is bezet door een passant? Dan is een plaats aan de passantensteiger het gevolg, tegen betaling aan de havenmeester. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om in een andere box te gaan liggen met een rood bordje. Pak je een box met een groen bordje, dan alsnog ben je havengeld verschuldigd.

Het bestuur en de havenmeesters hopen op jullie medewerking. Zo houden we de haven goed toegankelijk en ons liggeld betaalbaar ook in de toekomst.

Alvast dank mede namens de havenmeester,

Het bestuur van WV Flacquee