Update: Samenstelling bestuur

Beste leden en donateurs,

Met het vertrek van wedstrijdcommissaris Aad van Schaik en het ontbreken van aanmeldingen voor deze vacante bestuurspositie, heeft het bestuur onderzocht of het mogelijk is om naar een bestuur te gaan met 5 leden in plaats van de huidige 7 leden. Dit is ook als zodanig aangekondigd op de ALV van 22 maart jl. Ondanks het feit dat wij een actieve vereniging hebben met 100 leden, is het lastig gebleken om een bezetting van 7 mensen bestendig in te richten.

Mede door dit gegeven heeft het bestuur in goed overleg besloten om van een 7-koppig bestuur over te stappen op een 5-koppig bestuur. Dit wordt ook ondersteund door de statuten van WV Flacquee. Het bestuur heeft besloten om de wedstrijdcommissie te laten vallen onder de secretaris en de evenementencommissie wordt gecombineerd met het clubhuisbeheer. Door deze wijziging zal Arno de Jong zijn interim positie binnen het bestuur neerleggen. Daarnaast hebben Jeroen Witte en John van Balen besloten om hun activiteiten samen te voegen, waarbij John van Balen dit zal uitvoeren als bestuursfunctie. Jeroen zal wel verantwoordelijk blijven voor de clubavonden, daar is het bestuur Jeroen dankbaar voor.

Het bestuur ziet er dan als volgt uit:

Voorzitter: Corne Peeman

Penningmeester: Niek Vis

Secretaris: Jan-Paul Smaal

Havencommissaris: Mart Verbeek

Clubhuisbeheerder: John van Balen

Het bestuur wil Jeroen Witte enorm bedanken voor zijn zeer actieve inzet als bestuurslid de afgelopen jaren. Jeroen is aangetreden als secretaris binnen het bestuur en heeft gedurende deze periode de vereniging in een digitale stroomversnelling gebracht met een vernieuwde digitale nieuwsbrief, een online ledenformulier en diverse app groepen zoals de “zeilen app”. Het laatste jaar heeft Jeroen de bar naar een hoger niveau getild door het clubavonden ook te laten draaien door actieve vrijwilligers, zodat we kunnen borgen dat de clubavonden gewoon blijven doordraaien. Jeroen, veel dank voor je inzet, creativiteit en betrokkenheid bij de vereniging!

Het bestuur van WV Flacquee