Zelfwerkzaamheid; steigers Vingerling weer brandschoon!

Met de komst van het nieuwe contract met onze gemeente, is ook een pilot geïntroduceerd als het gaat om zelfwerkzaamheid. Een eerste verkenning om te ondervinden of we als vereniging zelf werkzaamheden rondom de haven kunnen uitvoeren. Dit uiteraard om alles er netjes uit te laten zien, maar zeker ook om de saamhorigheid binnen onze vereniging te vergroten.

Dinsdag 2 april was dan ook de 1e avond waarbij de vereniging is gevraagd om het steiger aan het Vingerling schoon te maken. Na een oproep aan de leden en donateurs hadden we al snel voldoende aanmeldingen voor de werkzaamheden.

Als vereniging hebben de gehele steiger (vanaf LLev tot aan de Parel) schoon gespoten, is de kademuur ook meegenomen en is er volop onkruid en rotzooi geveegd. Wij kijken dan ook samen met havenmeester Kees terug op een succesvolle 1e pilot. In overleg met de gemeente en Kees zullen we kijken of en hoe we dit gaan uitbreiden.

Veel dank aan: Arno de Jong, Jan Kats, Margret vd Braak, Kees Jacobi, Martijn en Susan Koole, Ruud Soethoudt en John Huffels.