WEDSTRIJDDAGEN VOOR 2024 BEKEND

De wedstrijdcommissaris heeft de afgelopen weken niet stil gezeten. Het seizoen is nog maar net voorbij en de wedstrijddagen voor 2024 zijn alweer bekend. De wedstrijden zijn op de volgende dagen ingedeeld;

1    juni
22   juni
31   augustus
14   september
5    oktober
12   oktober (reserve datum)

De wedstrijdcommissie is al bezig om leuke prijzen te verkrijgen, details over de wedstrijden zelf volgen uiteraard nog. In het kader van het 60 jarig jubileum hebben we ook omliggende watersportverenigingen uitgenodigd om mee te doen aan de komende wedstrijden. Dat mogen ze alle 5 zijn maar uiteraard ook een deel of 1 daarvan.

Voor vragen kun je terecht op wedstrijden@wvflacquee.nl  of via Arno op 06-53329230

Alle deelnemers ontvangen een inschrijfformulier waarin gevraagd wordt om diverse gegevens van het deelnemende schip met het verzoek dit weer naar bovenstaand mailadres te retourneren en het inschrijfgeld van € 5,— per wedstrijd te voldoen. Hiermee is de inschrijving dan afgerond.

Inschrijvingen zouden we graag minimaal een week voor de wedstrijd(en) ontvangen.
De deelnemers worden in de week van de wedstrijd per mail geïnformeerd over o.a. de wedstrijdbaan, startprocedure, e.d.

Groet Arno & Aad