AHOY! De woensdagmiddagclub gaat weer open!

Oproep aan alle wat oudere leden.

Er is waargenomen dat een aantal van onze schippers nog onderweg is.

De  tijd is gekomen  dat er koers gezet moet gaan woorden naar onze veilige haven .

Woensdag 04-10-2032 om 14,30 uur gaat ons clubgebouw weer open

om weer eens  bij te praten over de belevenissen van de  afgelopen tijd .

En het winterklaar maken van de schepen en dergelijke .

Koffie drinken en wat  natheid  (fris).

Tot dan

Tabee  Aad