JAARLIJKS LIGPLAATSFORMULIER

Beste leden,

Het is weer tijd voor het jaarlijkse ligplaatsformulier. Er kunnen verschillende opties gekozen worden, namelijk;

– Ligplaats opheffen, wat wil zeggen het opzeggen van de huidige ligplaats en lidmaatschap;

– Ligplaats behouden, tevreden met de huidige ligplaats en geen behoefte om te verhuizen;

– Ligplaats andere locatie. Bij de laatste opties is er ruimte om aan te geven wat de wensen zijn.

De havencommissaris gaat bekijken of er een mogelijkheid is om aan deze wens te voldoen. Mocht het lukken om alle wensen van de huidige leden zo goed en zo kwaad mogelijk in te vullen dan worden de overige plaatsen aangevuld met mensen van de wachtlijst. Aan de wensen op het ligplaatsformulier kunnen geen rechten ontleend worden. Het bestuur zal altijd kijken naar de mogelijkheden en eventuele alternatieven. Daar waar het mogelijk is zullen wensen gehonoreerd worden. Via de mail zijn de uitnodigingen verstuurd, klik in de mail en je komt vanzelf bij het formulier.

LET OP!! INVULLEN VOOR 1 OKTOBER 2023