Jaarlijkse barbecue op zaterdag 23 september

Zie de mail voor aanmelden.