Bericht van Faja Lobi vanuit Camaret sur Mer

Camaret sur Mer, 17 juni 2023

Beste allemaal,

Na twee en een half jaar weer een bericht van de Faja Lobi.Na zo een lang tijd van onderbreking begin ik met enige aarzeling aan dit bericht. Maar we hebben nu weer gevaren en er is in ieder geval iets te melden.

Nu het laatste bericht uit eind 2020 teruglezend, valt op hoeveel er in de periode daarna gebeurd en veranderd is. Toen was ook de corona epidemie in volle gang met alles wat daarmede samenhing.

Wij zijn noodgedwongen in Lagos blijven liggen en ook in 2021 is dat het geval geweest. We hebben wel van de boot gebruik kunnen blijven maken. Zeker nadat testen en later vaccinaties het reizen weer mogelijk maakte. Maar het varen beperkte zich tot de zuidkust van Portugal. Verder was niet mogelijk. Portugal verlaten naar Spanje was misschien nog een optie, maar terugkomen niet.

Vorig jaar begon het weer mogelijk te worden om meer en verder te gaan varen. In Lagos begonnen de vertrekkers richting de Carib weer langs te komen. Wij hebben toen besloten nog een jaar de ligplaats in Lagos aan te houden. We zijn meerdere keren voor langere tijd aan boord geweest en ook 2 keer per auto vanuit Nederland in een rustig tempo op en neer gereden. Hebben onderweg verschillende Franse en vooral Spaanse steden bezocht en ook de rijkdomen van kathedralen kunnen bekijken.

Ook dit voorjaar was de vraag aan de orde om eventueel er weer een jaartje in Lagos aan vast te knopen en de ligplaats aan te houden. Maar langzamerhand ga je deel uitmaken van de groep bejaarden die ooit veel gevaren hebben en lange afstanden hebben afgelegd, maar nu de marina in Lagos als een alternatief voor een bejaardenhuis in het land van herkomst zien. Een goed voorbeeld is het Engelse echtpaar waarmee wij in 2006 door Indonesië voeren en die nu na nog een verblijf in Turkije, sinds 2011 in Lagos liggen en genieten van het heerlijke klimaat, de Portugese wijn en het goede voedsel. Ook het prijsniveau (behalve de marina-prijzen) is in Portugal aantrekkelijk.

Maar bij ons begon het toch wat te kriebelen. Als je niet oppast wordt leeftijd op een gegeven moment een probleem enrest niets anders nog dan, zoals we regelmatig gezien hebben, de boot maar via een delivery-bemanning terug te laten varen.En we houden nog teveel van zeilen en varen nu dit jaar de boot zelf terug naar Nederland.

Ook zijn de laatste jaren problemen ontstaan door het aanvallen van vooral zeilboten door orka’s langs de Portugese en Spaanse kust. Dit probleem speelt al enkele jaren, maar heeft recentelijk ook de Nederlands media bereikt. De Volkskrant bracht het zelfs enkele weken geleden op internetals “nieuws van de week”. Orka’s zijn de grootste dolfijnen op aarde. Het zijn roofvissen met vele sterke tanden. Zij worden als zeer intelligent beschouwd. Volwassen kunnen ze meer dan 5000 kg wegen en snelheden bereiken tot ca. 50 km per uur.

Aan de Spaanse en Portugese kust jagen zij op tonijn en volgen de trek van de tonijnen die in januari/ februari in de straat van Gibraltar begint en zich in het voorjaar en de zomerverplaatst langs de kust in noordelijke richting om in juli/augustus ook bij de Spaanse noordwest kust aan de komen.

Om onbekende reden vallen orka’s in dit gebied nu zeilboten aan en hebben het speciaal gemikt op roeren. Daarin wordt niet alleen gebeten, maar stukken worden ook afgebeten. Ookworden roeren zodanig verbogen dat ze niet meer bruikbaar zijn. Het gaat alles bij elkaar de laatste drie jaren om honderden boten. Dit jaar zijn er al 2 gezonken. Wij hebben alleen al in Lagos op de werf meerdere schepen gezien die fors beschadigd waren. Een boot waarvan de scheg was afgebroken was gaan lekken en was nog net op tijd al pompend binnengesleept.

Orka’s zijn beschermde diersoorten. Ze bestrijden, of beschadigen is verboden. Lijkt wat op de positie van de wolf in Nederland. Wat te doen om je te verdedigen is niet duidelijken mag ook niet. In de handel zijn zg. pingers te koop. Elektronische apparaatjes die een heel hard, hoogfrequent geluid uitzenden. Niet hoorbaar voor de mens, maar wel voor de orka’s. Ook hebben boten zandzakken aan boord in de hoop dat dat helpt bij het overboord storten. Ook hebben boten vuurwerk aan boord. Een zeiler die wij spraken, die een aanval had meegemaakt, vertelde dat een van de bemanningsleden aan boord van de schrik onmiddellijk uitgebreid van het onderwatertoilet gebruik moest maken. En dat het erop leek dat dit een goede remedie was geweest en de orka’s waren verdwenen.

Voor ons was dit vorig jaar al een reden om minder voor de kust te gaan varen. Het heeft ook ons besluit om nu de Algarve te verlaten positief beïnvloed.

Eind april is de boot nog op een paar dagen op de kant geweest. Is nieuwe antifouling aangebracht en zijn nog wat andere reparaties verricht.

Begin mei zijn we vertrokken. Het overheersende windbeeld langs de kust van Portugal is vanaf mei/juni in toenemende mate stevige noordenwind. Wij hebben nog een periode getroffen waarbij dit niet het geval was, maar meer sprake was van lichte wind uit zuidelijke richtingen. Drie dagen en nachten later doorvarend waren we al in Noord-Spanje. Wel met onderweg een uiterste onrustige en soms turbulente zee, veroorzaakt door depressies verder weg op de oceaan. Dus we hadden na die dagen het gevoel een hele tijd in een wasmachine te hebben doorgebracht.

Daarna hebben we circa 4 weken in Galicië (NW Spanje)gelegen. Geen straf, maar we moesten wel. In de Golf van Biskaje stond steeds een harde NO wind, samenhangend met het weerbeeld dat ook Nederland al weken heeft. Eind vorige week veranderde dat enigszins en zijn we uit La Coruñavertrokken. We hebben circa 30 % van de tijd kunnen zeilen, maar zijn verder deze keer met gebruik van de motor de Golf van Biskaje overgestoken. Orka’s hebben we niet gezien enwe hebben nu echt wel het gebied verlaten waar ze actief zijn.Maar toen in de Golf plotseling een tweetal echt grote dolfijnen, lijkend op orka’s, rondjes om ons heen gingen zwemmen was dat toch geen aangename ervaring. Vroeger vond je dat alleen maar leuk. Waarschijnlijk waren dit echter pilot whales, wat achteraf met het walvissenhandboek bij de hand vast te stellen was.

Voor degene die verder in de orka situatie geïnteresseerd zijn is de website www.orcaiberica.org  aan te bevelen. Een Engelse tekst is aanwezig. Ook op YouTube zijn al heel wat filmpjes te vinden van aanvallen op boten.

Nu liggen we in Camaret sur Mer, op de uiterste westpunt van Bretagne en wachten op gunstig weer om verder te varen. Net zoals in Nederland zijn de meer voorkomende westenwindenin dit gebied al weken niet gezien.

 

Theo en Michelle

(tloos@planet.nl)