OVERLAST? MELD HET!

Omdat wij een haven hebben die voor een ieder toegankelijk is ontstaat daar soms ook overlast van. Omdat wij als bestuur niet altijd in kennis gesteld worden vragen wij jullie de overlast op wat voor manier dan ook te melden aan het bestuur.

Momenteel ervaren de leden aan de zijde van het Vingerling veel last van wildplassers. De trossen worden onder geplast en de lege bekertjes worden op de boten gegooid. Wij vragen u dan ook stellig dit te melden bij de politie op telefoonnummer 0900-8844

Bij de langsteiger is nu een camera geplaatst en dit heeft er voor gezorgd dat de overlast tot een minimum is gedaald. Kortom, melden helpt.