OVERLIJDEN

Deze week bereikte ons het trieste bericht dat ons erelid, Dr J. Dogterom, op 97-jarige leeftijd is overleden.

De heer Dogterom heeft de vereniging als bestuurslid gediend van 1971 tot en met 1989. In 1975 heeft hij de voorzittershamer overgenomen van de oprichter van de vereniging de heer Wijnhof. Zijn voorzitterschap heeft maar liefst 14 jaar geduurd. Bij zijn aftreden in 1989 werd hij daarom ook benoemd tot erelid van onze watersportvereniging.

Namens het bestuur wensen wij de familie de kracht toe om dit enorme verlies te kunnen dragen.