ONDERHOUD WACHTPLAATSEN ZORGELIJK

Achterstallig onderhoud wachtplaatsen, bruggen en sluizen Zuid-Holland zorgelijk

Het achterstallig onderhoud van wachtplaatsen bij sluizen en bruggen in Zuid-Holland en Zeeland baart ons al langere tijd zorgen. Wij zien dat bij diverse sluizen in dit gebied (Volkerak, Grevelingen, Goereese Sluis) de wachtsteigers voor de recreatievaart met hekken ontoegankelijk zijn gemaakt voor de bemanningen van schepen. Dit betekent dat afmeren bijna niet mogelijk is. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties, zowel bij pogingen tot afmeren als noodgedwongen cirkelen voor de sluis indien dit niet kan.

lees hier meer