10 GOUDEN REGELS VOOR GAS AAN BOORD

Gas zorgt voor gemak aan boord. Je kunt ermee koken, koelen en verwarmen, net als thuis. Het gebruik van gas is veilig, zolang je er zorgvuldig mee omgaat, de gasinstallatie goedgekeurd is en minimaal elke drie jaar wordt gecontroleerd.

Gasveilig

Gas vraagt wel om extra aandacht. Als er een lek ontstaat, zal het gas zich onderin in het schip ophopen en is er ontploffings- en brandgevaar. Helaas gebeuren er elk vaarseizoen ongelukken met gas aan boord. De brochure ‘Gasveilig – Veilig genieten aan boord’ geeft adviezen voor een veilig gasgebruik en een betrouwbare installatie, plus aandachtspunten voor de periodieke controle.

10 gouden regels voor veilig gebruik van gas aan boord

  1. Gebruik gasflessen die geschikt zijn voor de watersport
  2. Instrueer en informeer je bemanning over veilig gebruik van de gasinstallatie en de brandblussers
  3. Bewaar nooit (lege) gasflessen onderdeks in je jacht maar altijd in de speciale gasbun of flessenkast, en merk deze
  4. Sleutel niet zelf aan je gasinstallatie, het is specialistenwerk
  5. Laat om de drie jaar een inspectie uitvoeren van je gasinstallatie aan boord door een bedrijf met het Certificaat Gastechniek
  6. Zorg voor voldoende ventilatie, voorkom condens of erger: koolmonoxide
  7. Sluit alle gasafsluiters als je van boord gaat.
  8. Houd je gasapparatuur schoon en jong. Vervang elke tien jaar de gasdrukregelaar en bij voorkeur de gasslang om de drie jaar
  9. Raadpleeg direct een vakman bij gebreken aan de installatie; ga niet zelf repareren
  10. Zorg voor goed functionerend blusmateriaal