Hoe gaan we om met windturbineparken op zee en op het IJsselmeer?

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening helemaal geen CO2-meer uitstoten. De overheid heeft bepaald dat windenergie op zee een belangrijke vorm van duurzame energie is om deze doelen te halen. Om die redenen zijn er meerdere windturbineparken gebouwd in de Noordzee en staan er nog meer in het verschiet.

Dat heeft gevolgen voor de doorvaart. Het Watersportverbond volgt de ontwikkelingen op te voet en zit aan tafel bij de overlegorganen over dit onderwerp. Voorkomen dat de windturbineparken er komen, kunnen we niet. Wel kunnen we de randvoorwaarden beïnvloeden, bijvoorbeeld het wel of niet toestaan door de windturbineparken heen te varen.

Lees hier meer