Beste watersport vrienden,

Een paar weken geleden hebben Sabina, JanPaul, Nora en Arno het initiatief genomen om een najaars-tocht richting Tholen te organiseren, mede om de reden dat er dit jaar weinig gezamenlijke activiteiten doorgang konden vinden. Op het moment waarop zij dit verzonnen was het nog mogelijk een aardig programmaatje te organiseren.

Nu de laatste corona maatregelen zijn afgekondigd is het ons inziens niet meer mogelijk om nog iets gezamenlijk te doen. Een wandeling met meer dan vier personen is niet meer toegestaan. Het geplande restaurant bezoek bij ‘t Hart van Tholen kan ook geen doorgang vinden. Kortom alles wat we nog samen zouden kunnen doen is door de verscherpte corona maatregelen onmogelijk geworden.

Om deze reden hebben we helaas moeten besluiten deze tocht als organisatoren af te blazen. Het staat jullie natuurlijk vrij de uitgestippelde route op eigen gelegenheid te varen. Wij vinden het heel jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen maar vinden dat dit gezien de huidige omstandigheden de enig juiste beslissing is.

Een troost!  Het wordt zo te zien aardig najaarsweer om lekker te kunnen varen. Wij wensen jullie alsnog fijne herfstvakantiedagen en hopen in betere tijden alsnog een keer gezamenlijk met elkaar op te trekken.

Met vriendelijke groeten,
namens Sabina en JanPaul Smaal, Nora en Arno de Jong.

undefined