Via de media kwamen we op de hoogte van een grondberoering van een jacht in het Slijkgat met uiterst vervelende afloop. Gewaarschuwd werd voor een ondiepe plek. Inmiddels is er gebaggerd en moet het mogelijk zijn het Slijkgat zonder problemen door te komen naar de SG.
Belangrijk hierbij is de vaargeul aan te houden en absoluut niet buiten de tonnen te gaan. Er is een geul gebaggerd in het Slijkgat tussen de tonnen. Het passeren van de tonnenlijn is zeker niet van gevaar ontbloot. Bedenk dat het gemiddelde vissersschip een diepgang heeft van pakweg 3,50 meter. Naar verluid is de diepte van de geul 4,50 meter boven NAP.