In tegenstelling tot eerder dit jaar, toen het ons verboden was om op ons “bootje” te komen, kan dit nu nog wel.

Van de havenmeester hebben we begrepen dat er geen veranderingen zijn en op www.rijnmondveilig.nl staan ook geen restricties voor jachthavens.

Laten we ons niet verleiden om tegen de RIVM regels in te gaan, ook voor jachthavens geld nog steeds anderhalve meter afstand. Daarnaast is het ook aan boord niet toegestaan meer dan 2 personen op bezoek te hebben uit een ander huishouden. LET OP! Ook voor visbootjes!