Beste leden,

Na overleg met Martin (havenmeester) en Cees Soeteman (aannemer Strukton) voor de komende werkzaamheden bijgaand de planning;

PLANNING:

  • Week 1 2021: Aanvang tijdelijke renovatie van BOX 52 t/m BOX 65 (later wordt dit grondig aangepakt, wanneer benodigde budgetten voor handen zijn)
  • Week 3 2021: Palen box 23 t/m 33 worden herplaatst naar correcte locatie (Tijdens de renovatie is er uitgegaan van een verkeerde tekening waardoor deze box maten niet correct zijn, dit wordt nu hersteld)
  • Week 4 2021: Begin renovatie vingerling Box 1A t/m BOX 7 en kademuur voor ‘de Parel’. Dit laatste zal enige maanden in beslag nemen.
  1. Uiterlijk op zaterdag 2 januari 2021 voor de werkzaamheden wordt u verzocht uw ligplaats BOX 52 t/m BOX 65 te verlaten.
  2. Er is die dag ondersteuning van het bestuur aanwezig om uw boot (indien winterklaar) zonder motor te verplaatsen. Dit doen we met behulp van een RIB.
  3. Het makkelijkste is aan de overzijde aan het vingerling de lege boxen in te vullen of anders bij de beschikbare plaatsen aan de langsteiger 1 t/m 19.
  4. Indien er geen ligplaatsen van de vereniging meer beschikbaar zijn, pas dan kunt u naar de passantensteiger van de Gemeente bij het havenkantoor.
  5. Na de werkzaamheden van ca 2 weken kunt u weer terug naar uw vaste ligplaats waarna aansluitend de palen in Palen box 23 t/m 33 worden verplaatst.  (Wellicht is het niet nodig deze boxen leeg te maken. Hier wordt u tijdig over geïnformeerd.)
  6. Laat u even weten of u hulp nodig heeft of er wel/niet bij kan zijn op 2 januari. Indien u niet aanwezig bent wordt uw boot door ons verplaatst.

Voor diegene die al zijn verhuisd is het uiteraard al geregeld.

Dank voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

Ron Vijfhuizen

Havencommissariaat
haven@wvflacquee.nl