Aanvragen ligplaats en de verplichtingen die een ligplaatshouder heeft.

De ligplaatsen in de haven van de WV Flacquee zijn alleen bestemd voor de leden van de vereniging.

Een ligplaats wordt toegewezen voor de duur van één jaar. Verlenging moet ieder jaar opnieuw schriftelijk worden aangevraagd. Leden die in het voorgaande jaar een ligplaats hebben gehad en tevens voldoen aan het gestelde, komen als eerste voor toewijzing in aanmerking. 

Een ligplaats wordt toegewezen op de naam van de eigenaar en naam van het schip. Bij verandering van het schip wordt de ligplaats toegewezen mits er een passende box voorhanden is . Doorverhuur door de huurder van de ligplaats is niet toegestaan. Bij afwezigheid kan de havenmeester over de ligplaats beschikken. Afwezigheid moet worden gemeld door middel van de afwezigheidbordjes of bij de havenmeester.

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats dient men zich op te geven voor de wachtlijst. U kan pas lid worden bij toewijzing van een ligplaats. Wachtlijsthouders zijn automatisch gekoppeld aan het donateurschap. Opgave voor de wachtlijst geschiedt door het insturen van het volledig ingevulde aanvraagformulier via deze website.

Toekenning van een ligplaats geschiedt in volgorde van de wachtlijst.  Bij toewijzing van een ligplaats is men naast het reguliere liggeld, lidmaatschap per kalenderjaar en een eenmalige inshrijfgeld als nieuw lid verschuldigd.